f
цъфнали сини сливи

Универсална система за капково напояване ВАНДРИП

Създадена да задоволи потребността от надеждно и ефективно напояване в градините на фирмата, ВАНДРИП притежава всички предимства на една система за капково напояване без характерните недостатъци на съществуващите сега решения.

Системата ВАНДРИП е максимално опростена, което я прави универсална, лесно обслужвана и пригодна за всякакви, дори силно наклонени терени. Регулируемите капкообразуватели позволяват прецизно дозиране на напояването, практически не се запушват, но ако това се случи — много лесно се почистват и най-важното — осигуряват пропускаемост от 300 л/час дори без задължителната за други системи помпа.
 

Овощна градина 150 декара
сини сливи сорт "Стенлей"
с капково напояване
система ВАНДРИП

 

Вижте също нашите

Кламери за правилно формиране
на овощна корона

 

овощна градина с капково напояване система ВанДРИП
Капкообразувател на система за капково напояване ВанДРИП